Tłumaczenia i lokalizacja treści

W procesie tłumaczenia i lokalizacji kluczowe znaczenie mają umiejętności konkretnego tłumacza, dlatego w naszej działalności kompetencje tłumacza stawiamy na pierwszym miejscu. Staramy się rozwijać tradycyjny model pracy wsparty najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki naszej wiedzy i narzędziom możemy dostosować się niemal do każdego procesu i pracować tak, jak Państwo tego oczekują. Nasi tłumacze i weryfikatorzy posługują się szeroką gamą narzędzi wspomagających tłumaczenie (CAT — computer-aided translation), ale równie dobrze radzą sobie w specjalistycznych środowiskach programistycznych lub systemach online. Natomiast za komunikację z klientami i zarządzanie projektami odpowiadają u nas osoby, które pracowały lub nadal pracują jako tłumacze bądź specjaliści techniczni. Z pierwszej ręki znają narzędzia i procesy używane przez nas oraz naszych partnerów. Wiedzą, co dzieje się z Państwa projektem, rozumieją, co Państwo do nich mówią, i potrafią udzielić rzetelnej porady lub informacji.

Podstawą naszych usług tłumaczeniowych i naszego systemu zapewnienia jakości jest międzynarodowa norma ISO 17100, która określa, między innymi, zasady wyboru tłumaczy, wymagania co do ich wykształcenia i doświadczenia oraz kryteria weryfikacji tłumaczeń (każde tłumaczenie opuszczające naszą firmę musi być zweryfikowane co najmniej przez jednego wykwalifikowanego tłumacza — innego niż ten, który je sporządził).